Usługi

Współpracując z nami, oszczędzasz czas i pieniądze i możesz skupić się na swoim biznesie!!!
Nasi klienci dzięki współpracy z nami zyskują:

 • profesjonalne prowadzenie księgowości
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej / spółki prawa handlowego
 • doradztwo kredytowe, księgowe i optymalizację kosztów
 • indywidualne podejście do klienta
 • oszczędność czasu
 • możliwość kontaktu przez 24 h / 7 dni w tygodniu
 • profesjonalną, kompleksową usługę
 • miłą, przyjazną atmosferę

BIURO RACHUNKOWE BENITEX świadczy kompleksowe usługi w zakresie:
Księgi przychodów i rozchodów

 • Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Księgi rachunkowe – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (Sp. Z O.O., Sp. AKCYJNE, Sp. CYWILNE)

 • Tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości
 • Opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont
 • Księgowanie dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • Rozliczenie importu i exportu towarów i usług
 • Rozliczenie i prowadzenie podatku od nieruchomości i od środków transportu
 • Rozliczanie różnic kursowych

Ryczałt ewidencjonowany

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT 4
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

 • Udział w protokolarnym przejęciu dokumentacji księgowej na podstawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej od poprzedniej administracji,
 • Przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty danych do projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo finansowego) i korekt tego planu w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty,
 • Przygotowania w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty projektów uchwał w zakresie odnoszącym się do finansów Wspólnoty,
 • Prowadzenia dla nieruchomości rachunkowości wraz z pełną obsługą dokumentacji finansowej na zasadach określonych w uchwale właścicieli, z wykorzystaniem programu księgowego do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,
 • Prowadzenie dokumentacji umożliwiającej bieżącą analizę kosztów ponoszonych przez Wspólnotę,
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych Wspólnoty poprzez rachunki bankowe,
 • Nadzoru nad przychodami Wspólnoty z tytułu miesięcznych zaliczek na poczet zarządu i eksploatacji oraz świadczeń indywidualnych od właścicieli oraz dokonywanie zmian w wymiarach opłat z chwilą zmian cen za dostarczane usługi,
 • Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty półrocznych sprawozdań finansowych dotyczących nieruchomości, w formie i zakresie ustalonym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Prowadzenie podstawowej windykacji w stosunku do właścicieli z tytułu zaległych wpłat,a także pożytków i innych przychodów Wspólnoty (bez windykacji sądowej),
 • Prowadzenie stałego aktualizowania ewidencji dotyczącej powierzchni lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz mieszkających i korzystających z mediów indywidualnych mieszkańców,
 • Wydawanie właścicielom zaświadczeń związanych z ich rozliczeniami finansowymi w stosunku do Wspólnoty,
 • Dokonywanie rozliczeń mediów indywidualnych w terminach ustalonych z Zarządem Wspólnoty na podstawie obowiązujących uchwał przyjętych przez ogół właścicieli nieruchomości.

Inne usługi

 • Reprezentacja w urzędach: US, ZUS
 • Pomoc przy otwieraniu działalności
 • Wypełnianie dokumentów np. CEIDG-1
 • Rejestracja w US i ZUS
 • Rozliczanie PIT-ów rocznych
 • VAT- budowlany